Burakowski Jan

Literatura

Ślady naszych stóp - Opowieść z lat 1956 - 1959
JESIEŃ AKSOLOTLA - powieść

Historia

Kronika dziejów miasta Sierpca i Ziemi Sierpeckiej

Publicystyka

Czy kres wędrówki narodu wybranego?
Czyją własnością jest moje życie? - Problemy starości i śmierci w erze postpatriarchalnej.
Kompleks barbarzyńcy i syndrom pana
- Polacy i ich wielcy sąsiedzi.