Stanisław Szatkowski


Historia

Moje droga krzyżowa - wspomnienia