logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online - Archiwum
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online - Archiwum

Zapowiedź - Jesienne konkursy w Muzeum - czeka wiele cennych nagród

2014-09-16

Konkursom organizowanym przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu towarzyszy wieloletnia tradycja. Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w IV edycji konkursu plastycznego pt. "Barwy natury, barwy wsi" oraz III edycji konkursu plastycznego pt."Jesienny pejzaż wsi". " Konkursy są finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ich nadrzędnym celem konkursów jest pogłębianie więzi z regionem, zapoznanie uczestników z ekspozycją prezentowaną w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa roślinności i barw. Udział w wymienionych konkursach pozytywnie wpłynie na kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez odkrywanie bogactwa i różnorodności flory tworzącej pejzaż ekspozycji skansenowskiej. Ponadto idee konkursów motywują do poszukiwań zależności między rocznym cyklem zmian zachodzących w przyrodzie a cyklem prac polowych i ogrodniczych na dawnej wsi. Przyczynią się też do kształtowania świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkursów staną się bogatsi o wiedzę z zakresu ekspozycji muzealnej ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów przyrodniczych. Samodzielne wykonanie pracy plastycznej korzystnie wpłynie na rozwój zmysłu spostrzegawczości oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez odkrywanie uroków sierpeckiego skansenu - jego malowniczych pejzaży i bogatej flory. Dzieci nauczą się także zasad zdrowej rywalizacji, a także udoskonalą i zweryfikują swoje umiejętności plastyczne.

Ostatecznie na Laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego i sportowego. Łącznie w konkursach zostanie przyznanych aż 58 nagród i wyróżnień, a pula nagród wyniesie ponad 14.000 zł. Ponadto, konkursy skierowane są wyłącznie do dzieci i młodzieży szkolnej regionu Mazowsza, co zawęża krąg uczestników, a tym samym znacznie zwiększa szansę na wygraną. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w formie wystaw pokonkursowych na terenie Muzeum.

Pierwszy z wymienionych konkursów - "Barwy natury, barwy wsi" adresowany jest do wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych regionu Mazowsza. Konkurs odbędzie się w dniu 26 września 2014r. o godz. 9.30 na terenie skansenu. Zadaniem przybyłych uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej w formie pejzażu przedstawiającego wybrany fragment ekspozycji muzealnej, ze szczególnym uwzględnieniem elementów przyrody (budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego, lasu grądowego, itp). Prace będą wykonywane techniką rysunku przy pomocy środków plastycznych, które zapewni Organizator konkursu. Warunkiem udziału w rywalizacji jest zgłoszenie uczniów/wychowanków dokonane przez Opiekuna/Wychowawcę. Zgłoszenia  przyjmuje sekretariat MWM w Sierpcu do dnia 23.09.2014r (tel./fax 24 275-28-83, 24 275-58-20, e-mail: rezerwacje@mwmskansen.pl). Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.09.2014r. na terenie MWM w Sierpcu, ok. godz.: 15.00.

Do udziału w konkursie pt. "Jesienny pejzaż wsi" Muzeum zaprasza dzieci i młodzież regionu Mazowsza w wieku 10 -16 lat. Rywalizacja ma na celu utrwalenie malowniczych jesiennych pejzaży Muzeum. W rywalizacji tej obowiązuje dowolność twórcza, zatem uczestnicy wykonać mogą rysunek, malowankę lub kolaż na papierze, bądź kartonie. Prace powinny przedstawiać fragment ekspozycji muzealnej na tle jesiennego krajobrazu (budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, warzywniki, sady, ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego, lasu gradowego; prace polowe i ogrodnicze z wykorzystaniem dawnych narzędzi i maszyn). Konkurs przebiega w dwóch etapach. Pierwszy odbywa się w szkole uczestnika. Tam wyłonione zostaną najciekawsze prace, które do 4 listopada 2014 r. należy dostarczyć do MWM w Sierpcu. W drugim etapie Komisja powołana przez Dyrektora Muzeum dokona wyboru najlepszych spośród nadesłanych prac. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.11.2014r. o godz.: 10.00 w sali konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Nagrodzone w konkursach plastycznych prace zostaną zaprezentowane na wystawach pokonkursowych na terenie Muzeum.

Regulaminy konkursów są dostępne na stronie wwwmwmskasen.pl. Serdecznie zachęcamy do udziału.

 


Tagi: Skansen Sierpc


Agnieszka Jezierska-Chalicka

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.