logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Rola lokalnych mediów - dyskusja panelowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej - 9.10.2014 r.

2014-10-10

Reprezentanci najważniejszych sierpeckich mediów podczas dyskusji panelowej
Reprezentanci najważniejszych sierpeckich mediów podczas dyskusji panelowej

Publiczność spotkania
Publiczność spotkania

Głos w dyskusji zabrał m.in. pomysłodawca i pierwszy redaktor "Sierpeckich Rozmaitości", Marek Zgliński
Głos w dyskusji zabrał m.in. pomysłodawca i pierwszy redaktor "Sierpeckich Rozmaitości", Marek Zgliński

Pytanie o przyszłość czasopism drukowanych zadał Marek Z. Zdrojewski
Pytanie o przyszłość czasopism drukowanych zadał Marek Z. Zdrojewski

Wspólna fotografia sierpczan związanych z lokalnymi mediami. Od lewej: Jacek Dejnecki - operator  kamery w TV Sierpc, ks. Andrzej Więckowski - "Sierpecka Fara", Marzanna Łabędzka - "Nasz Sierpc", Magdalena Staniszewska - Sierpc OnLine, Zdzisław Dumowski - "Nasz Sierpc", Anna Matuszewska - "Kurier Sierpecki", Mariusz Kamiński - TV Sierpc, Maria Wiśniewska i Ryszard Suty - "Sierpeckie Rozmaitości"
Wspólna fotografia sierpczan związanych z lokalnymi mediami. Od lewej: Jacek Dejnecki - operator kamery w TV Sierpc, ks. Andrzej Więckowski - "Sierpecka Fara", Marzanna Łabędzka - "Nasz Sierpc", Magdalena Staniszewska - Sierpc OnLine, Zdzisław Dumowski - "Nasz Sierpc", Anna Matuszewska - "Kurier Sierpecki", Mariusz Kamiński - TV Sierpc, Maria Wiśniewska i Ryszard Suty - "Sierpeckie Rozmaitości"

W kolejne czwartkowe popołudnie odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu dyskusja panelowa poświęcona sierpeckim mediom lokalnym. Spotkanie było elementem projektu współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Biblioteka sierpecka otwarta na przeszłość - zwrócona ku przyszłości". Partnerem Biblioteki w realizacji projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.  Informacje na temat projektu przekazała zebranym dyrektor Maria Wiśniewska, a moderatorem dyskusji był prezes Towarzystwa Zdzisław Dumowski. We wrześniu zrealizowano w ramach projektu inne interesujące działania, takie jak przygotowanie wystawy poświęconej prywatnym pamiątkom sierpczan, którzy mieli możliwość osobistego spotkania z Janem Pawłem II, opracowanie folderu wystawy, czy zorganizowany z niezwykłą pieczołowitością przy kawie i ulubionych przez papieża Polaka kremówkach wieczór wspomnień. Skierowano również ofertę edukacyjną dla najmłodszych. Ideą warsztatów poświęconych sierpeckim legendom zainteresowały się kolejne sierpeckie przedszkola.

Podczas dyskusji panelowej lokalne media katolickie reprezentował ks. dziekan Andrzej Więckowski, telewizję lokalną Mariusz Kamiński - dziennikarz, "Kurier Sierpecki" red. naczelna Anna Matuszewska,  "Sierpeckie Rozmaitości" Ryszard Suty red. naczelny oraz stronę internetową Sierpc on-line Magdalena Staniszewska, autorka wydanej niedawno książki poświęconej historii sierpeckiego szkolnictwa i oświaty, dziennikarka znana również jako prezenterka cieszącego się dużym uznaniem telewizyjnego programu "Z Książką Za Pan Brat".

Ks. dziekan Andrzej Więckowski wyjaśnił, na czym polega rola mediów w posłannictwie Kościoła, by skutecznie ewangelizować świat, wyjaśniać prawdy wiary, przekazywać informacje na temat życia wspólnot, formować człowieka duchowo i moralnie, ale również konsolidować wspólnotę parafialną. Już w 1964 roku powstała papieska Komisja do spraw środków masowego przekazu. Znaczenie mediów dostrzegał również Jan Paweł II, który poświęcił temu zagadnieniu jeden z dokumentów papieskich w 1990 roku. "Sierpecka Fara" powstała w 1993 roku. Wielkim oparciem w pierwszych latach pracy redakcji było zaangażowanie Haliny Burakowskiej. Kolejne roczniki pisma są archiwizowane i przechowywane. W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku powstała nawet praca magisterska poświęcona m.in. analizie celów i widocznych owoców pracy redaktorów pisma. Ks. dziekan podkreślił prymat dobra społecznego, któremu ma służyć pismo nad doraźną, bieżącą informacją.

Ryszard Suty przedstawił historię kolejnych wydań "Sierpeckich Rozmaitości", które po raz pierwszy ukazały się w ważnym dla Polski momencie "zachłyśnięcia się wolnością". W początku lat 90-tych lokalna władza próbowała wpływać na kształt pisma, którego wydawcą był Marek Zgliński. Jednak od samego początku ze względu na prywatną formę finansowania (od pewnego momentu Jerzy Babecki) jego profil ma charakter niezależny od polityki lokalnej. Duży wpływ na kształt programowy pisma mieli Halina i Jan Burakowscy. Jan Burakowski jako red. naczelny w latach 1993-2003 wyznaczył wysoki pułap merytoryczny koncentrujący się wokół zagadnień historii lokalnej. Obecne cele pisma Ryszard Suty określił jako próbę wypełnienia luki między "Sierpecką Farą" a "Kurierem Sierpeckim". Łamy pisma otwierają się na debiuty literackie, recenzje książek, ale również publikacje dla celów awansu zawodowego czy naukowego.

"Kurier Sierpecki" funkcjonuje na sierpeckim rynku od 5 lat. Ukazuje się raz w tygodniu. Red. naczelna Anna Matuszewska określiła charakter programowy gazety jednoznacznie: "zależymy od czytelników". Czytelnicy oczekują przede wszystkim informacji na temat bieżących wydarzeń. Często samo zamieszczenie informacji, a nie ich ocena wywołuje różne, nierzadko emocjonalne reakcje. Gazeta proponuje także chętnie czytane stałe felietony i komentarze redaktor naczelnej. Koncepcja programowa jest przejrzysta i jednoznaczna, skierowana do szerokiego kręgu odbiorców.

Mariusz Kamiński przedstawił historię sierpeckiej telewizji, której idea została zrealizowana w 1993 roku. Na ogół (niesłusznie) utożsamia się pojęcie telewizji lokalnej z pojęciem telewizji kablowej. Sierpecka TV największy okres prosperity przeżywała w połowie lat 90-tych. Obecnie funkcjonuje na platformie cyfrowej VECTRY i posiada dwa kanały nadawcze. Celem programowym jest głównie przekaz informacji, ale także próba integrowania środowiska lokalnego, budowania poczucia tożsamości lokalnej. Odbiorcą są przede wszystkim rodzice małych dzieci, ale również seniorzy, którzy przez telewizję chcą dowiedzieć się, co dzieje się w ich mieście. Sierpecka TV poszukuje ciekawej oferty programowej skierowanej do średniego przedziału wiekowego widzów. Proponuje włączenie się do procesu tworzenia programów telewizyjnych. Sprawuje swoistą pieczę nad edukacją przyszłych dziennikarzy w sierpeckich szkołach (w spotkaniu uczestniczyli m.in. uczniowie klasy dziennikarskiej sierpeckiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunkami). Dużym zainteresowaniem cieszą się wywiady przeprowadzane przez Mariusza Kamińskiego z ludźmi, których praca dla społeczności lokalnej, doświadczenie i wiedza są interesujące dla telewidzów.

Magdalena Staniszewska przedstawiła założenia programowe i sposób funkcjonowania strony internetowej Sierpc On-line, która istnieje od 1998 roku. Możliwości techniczne tego medium dają szansę na szybki przekaz informacji i codzienne aktualizowanie strony. To najbardziej nowoczesne i posiadające największy krąg odbiorców (także poza granicami Polski) medium ma swoją misję, którą Magdalena Staniszewska określiła jako promowanie ciekawych ludzi i wydarzeń, pokazywanie ich osiągnięć, ale również szybki przekaz informacji na temat tego, co dzieje się w mieście. Oprócz sierpeckich linków, repertuaru kinowego, mapy miasta, menu restauracji, rozkładów jazdy, dyżurów aptek, informacji nt. adresów i telefonów, czy tablicy ogłoszeń, strona zamieszcza artykuły na różne interesujące internautów tematy - relacje z wydarzeń, felietony (przez 16 lat istnienia strony ukazało się około 1750 artykułów). Redaktor prowadzącej szczególnie zależy na promowaniu lokalnej kultury - publikuje recenzje wydawanych w Sierpcu książek, relacje z ciekawszych wystaw, spotkań autorskich, koncertów czy konferencji, prezentuje sylwetki ciekawych sierpczan. Także Internauci mają możliwość włączenia się w tworzenie strony. Dużą popularnością cieszy się galeria zdjęć (licząca ich już ponad 10 tysięcy), zarówno tych współczesnych, jak i dokumentujących przeszłość miasta. Magdalena Staniszewska zwróciła uwagę na to, że praca w mediach lokalnych ma często charakter pracy społecznej.

W dyskusji Marek Zgliński zauważył, że istnieją media, które stawiają sobie za cel czynienie człowieka lepszym i nie oczekują zysków z tego tytułu. Moderator Zdzisław Dumowski podkreślił, że media lokalne nie są niezależne. Zależą bowiem od odbiorców lub osób, które je finansują. Fakt, że dotyczą lokalnej społeczności, często powstrzymuje redaktorów od formułowania zdecydowanych cen.

Uczestnicy spotkania podjęli również gorący temat funkcjonowania internetowego forum dyskusyjnego. Kazimierz Czermiński postawił pytanie o granice swoiście rozumianej przez niektórych internautów "swobody" wypowiedzi, którzy przekonani o swojej anonimowości dają często upust złym emocjom, obrażają i dezinformują. Zwrócono uwagę na istniejące uregulowania prawne, które w demokratycznym społeczeństwie dają możliwość porządkowania tej sfery ludzkiej aktywności. Ks. dziekan Andrzej Więckowski podkreślił znaczenie poczucia odpowiedzialności za słowo. Mariusz Kamiński zauważył, że wciąż potrzebujemy, zarówno młodzież jak i dorośli działań wychowawczych, które mogą podjąć również media społeczne. Marek Zdrojewski podniósł kwestię perspektywy utrzymania się lokalnej prasy w sytuacji ekspansji mediów elektronicznych. Hanna Kowalska podziękowała za wzruszenia, jakich dostarczają jej jako czytelniczce i widzowi lokalnej TV ich redaktorzy. Dyrektor Maria Wiśniewska podkreśliła fakt, że Miejska Biblioteka Publiczna porządkuje, archiwizuje i udostępnia wszystkie ukazujące się w Sierpcu wydawnictwa.

W podsumowaniu moderator Zdzisław Dumowski zwrócił uwagę na potrzebę większego udziału mieszkańców Sierpca w tworzeniu lokalnego przekazu medialnego.

Dyskusja panelowa na temat mediów lokalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej pokazała, że mimo różnic programowych czy technicznych związanych z rodzajem społecznej komunikacji ich twórcy mają świadomość wypełniania ważnej, często niedocenianej albo źle rozumianej misji społecznej.Zobacz galerię zdjęć dalej

Tagi: Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej | TV Sierpc | Kurier Sierpecki | Sierpeckie Rozmaitości


Bogumiła Dumowska

Komentarze do artykułu: [4]


do forum
2014-10-11 19:49:43 - Ups... nikt mądry nie czyta, czyli Ty też się do mądrych nie zaliczasz?


forum
2014-10-11 12:33:38 - Żeby być na bieżąco i wiedzieć czy ktoś mnie obsmarował czy nie musiałabym ciągle tu siedzieć i czytać. Nie mam zamiaru chodzić po policjach i pisać do administratora. Szkoda na to czasu i energii, mam pracę i dom, którymi muszę się zajmować. Powinnam być spokojna a nie denerwować się z powodu forum dyskusyjnego. Gdyby go nie było to tak właśnie bym się czuła. Dziwię się ludziom którym zależy na istnieniu forum, to miejsce nie niesie za sobą żadnych merytorycznych i mądrych treści. Jak ktoś mi kiedyś powiedział - nikt mądry tego nie czyta.


odnośnie tego co mówi słuchacz
2014-10-11 10:14:26 - Chyba mało czytasz internet skoro uważasz, że tylko w Sierpcu na forum ludzie się opluwają. Forum budzi emocje ale tez pozwala poznać pewne nieprawidłowości, które istnieją w urzędach, instytucjach czy tez samych ludziach - patrz aktualnie forum kultura. Co do oplutych przypadkowo, bezzasadnie - ja do takich należę. masz dwie opcje - albo poprosić o usunięcie wpisu - piszesz mail do admina, albo idziesz z tym na policję i oni ustalają kto cię zszargał. Uważasz, że "wizerunek Sierpca" psuje forum - oj tu się mylisz. Psują go sami ludzie - dorobkiewicze, karierowicze, ci, dla których nie liczy się dobro miasta, ale własna du...a. Właśnie takich się tu piętnuje.


sluchacz
2014-10-11 09:24:38 - Absolutnie nie zgadzam sie z kwestia dotyczaca istnienia forum dyskusyjnego on line. Nie spotkalem ani jednej osoby, ktora by pochwalala to zjawisko. Forum on line to najgorsza wizytowka sierpca. Owszem, w innych miastach tez istnieja fora dyskusyjne, ale tam ludzie nie palaja do siebie taka nienawiscia i nie opluwaja sie tak jak w sierpcu. Pod tym wzgledem to miasto jest wyjatkowe. Moze sa mieszkancy , ktorym to nie przeszkadza , na ktorych nie robi to zadnego wrazenia. Ale sa ludzie opluwani przypadkowo, bezzasadnie i ktorych to bardzo boli i dotyka. A reszta czyta i zywi sie tymi rewelacjami. W sierpcu bylaby zdecydowanie lepsza atmosfera, gdyby nie bylo forum dyskusyjnego. Skoro tu ludzie nie potrafia sie normalnie zachowywac, to po co dawac im jeszcze przyzwolenie i okazje ?? Apeluje o zamkniecie tego i naprawienie wizerunku sierpca, bo jest on naprawde zly. W zupelnosci wystarczy strona z aktualnosciami, ogloszeniami, linkami urzedow i innych instytucji. Wszystkim bedzie sie na pewno lepiej zylo, atmosfera bedzie przyjazniejsza, nikt niepotrzebnie nie bedzie krzywdzony. Niech w koncu ktos pojdzie po rozum do glowy.
Administrator serwisu nie odpowiada za treść komentarzy
zamieszczonych na tej stronie przez internautów
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.