logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online - Archiwum
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online - Archiwum

Zapowiedź - Sejmik Turystyczny Mazowsza będzie obradował w Sierpcu - 26-27.09.2016 r.

2016-09-23

Współpraca między organizacjami turystycznymi a samorządami terytorialnymi będzie kluczowym zagadnieniem tegorocznego sejmiku turystycznego województwa mazowieckiego.

Obradujący będą szukać odpowiedzi na pytania o udaną i efektywną współpracę. Nie zabraknie również rozmów o głównych wyznacznikach rozwoju turystki na Mazowszu. Dodatkowo w trakcie wydarzenia będzie obchodzony jubileusz 10-lecia MROT-u. W spotkaniu wezmą udział m.in. wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek zarządu Rafał Rajkowski.

W tym roku, w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbędzie się  nie tylko dziesiąta, jubileuszowa edycja sejmiku turystycznego Mazowsza, ale też dziesięciolecie istnienia Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Obrady sejmiku zbiegają się również ze Światowym Dniem Turystyki (27 września). Tegoroczne spotkanie potrwa dwa dni. Jego tematem przewodnim będzie działalność Lokalnych Organizacji Turystycznych, Regionalnych Organizacji Turystycznych, a także Polskiej Organizacji Turystycznej, ich rola, a także znaczenie współpracy między tymi podmiotami i samorządami terytorialnymi.

Pierwszy dzień obrad (26 września) zdominują zagadnienia związane z systemem zarządzania turystyką w kraju. Zostanie również podjęta próba zdefiniowania barier i korzyści w codziennej pracy organizacji turystycznych. Jednym z tematów będzie również marka turystyczna Polski i regionów w kontekście wykorzystania jej dla rozwoju turystyki. W tym dniu zostaną również wręczone certyfikaty centrom i punktom informacji turystycznej na Mazowszu. Po południu uczestnicy spotkania będą mogli zwiedzić skansen i wziąć udział w specjalnych warsztatach.

Drugi dzień obrad (27 września) sejmiku zdominuje tematyka badań w turystyce, opinii i oczekiwań społecznych, trendów w turystyce, a także metodologia prowadzenia badań turystycznych. Na koniec obrad sejmiku dobrymi praktykami w swojej działalności i planami na przyszłość podzielą się  Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna i Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna.

PROGRAM SEJMIKU

DZIEŃ PIERWSZY - 26 września,

BUDYNEK H, SALA WYKŁADOWA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ
OTWARCIE KONFERENCJI, CERTYFIKACJA - Sala Konferencyjna Muzeum Wsi Mazowieckiej

Powitanie uczestników

Wręczenie Certyfikatów Centrom i Punktom Informacji Turystycznej 
 

BLOK PIERWSZY
10:50 - Marka Polski, marki regionów - szansą rozwoju turystyki - Dawid Lasek - Podsekretarz   
Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

11:00 - Prawne aspekty zarządzania turystyką - dr hab. Hanna Zawistowska - Katedra Turystyki Szkoły Głównej Handlowej
- diagnoza systemu
- bariery rozwojowe polskiej turystyki 
- relacje POT-ROT-LOT-JST-NGO-BRANŻA
- przykłady dobrych praktyk - zagranica 

11:30 - "SIŁA ODŚRODKOWA" - Mazowsze sercem Polski, centralnym punktem odniesienia
i geograficznym skrzyżowaniem - Mateusz Zmyślony - Grupa Eskadra
Główne wyznaczniki rozwoju turystyki na Mazowszu. Szanse, których nie potrafimy wykorzystać

12:00 - Współpraca i role POT-ROT-LOT-JST jako kluczowy czynnik wykorzystania potencjału
Korzyści dla samorządów terytorialnych z przynależności do ROT i LOT - Marta Chełkowska - Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

12:20 - Panel dyskusyjny - moderator Mateusz Zmyślony Grupa Eskadra
Uczestnicy:
- Dawid Lasek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
- Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek
- Marta Chełkowska - Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- Jan Błoński - Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- Jarosław Głowacki - Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce
- Małgorzata Borkowska - Prezes Fundacji Mazowiecka Micha Szlachecka
- Anna Witkowska - Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki
Przerwa kawowa w korytarzu budynku H Muzeum Wsi Mazowieckiej
 

BLOK DRUGI
13:00 - Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych jako integrator działań oraz stymulator współpracy - koncepcja działalności, plany i zamierzenia - Dorota Lachowska - Dyrektor Biura Zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

13:30 - Plany działań promocyjnych i współpracy pomiędzy POT-ROT-LOT-samorządy - Wojciech Fedyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

14:00 - Panel dyskusyjny - moderator dr hab. Hanna Zawistowska - Katedra Turystyki SGH
Uczestnicy:
- Wojciech Fedyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
- Joanna Jędrzejewska-Debortoli - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki
- Rafał Rajkowski - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
- Dorota Lachowska - Dyrektor Biura Zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- Iwona Krajewska - Prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
- Elżbieta Tomczyk-Miczka - Specjalista ds.Promocji w Małopolskiej Organizacji Turystycznej
 

Przerwa obiadowa w restauracji HOTELU SKANSEN

Zwiedzanie Skansenu oraz możliwość wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej dla uczestników konferencji

Uroczysta Gala z okazji 10 - lecia Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - sala koncertowa Hotelu Skansen
 

DZIEŃ DRUGI - 27 września
BUDYNEK H, SALA WYKŁADOWA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ
Śniadanie
BLOK PIERWSZY
9:30 - Trendy konsumenckie a popyt turystyczny. Czy znamy współczesnego turystę? - dr Bartłomiej Walas - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

10:10 - Badania opinii i oczekiwań społecznych. Jak wykorzystać dane i wypowiedzi zbierane w social media na potrzeby badań trendów w turystyce" - dr Jan Zając - Prezes Zarządu Sotrender Uniwersytety Warszawski - adiunkt)

10:40 - "Badania konsumentów usług turystycznych w regionie - rekomendacje metodologiczne i organizacyjne" - Teresa Buczak - Dyrektor Departamentu Strategii w Polskiej Organizacji Turystycznej

11:20 - Panel dyskusyjny - moderator Teresa Buczak - Dyrektor Departamentu Strategii w Polskiej Organizacji Turystycznej

Uczestnicy:
- dr Bartłomiej Walas - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
- dr Jan Zając - Prezes Zarządu Sotrender,
-Izabela Stelmańska - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- Ewa Baranowska - Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oddział w Płocku,
- Iwona Majewska - Zastępca Dyrektora Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- Anna Kotuniak - Starszy Specjalista działu Marki Turystycznej w Stołecznym Biurze Turystyki

Przerwa Kawowa w korytarzu budynku H
 

BLOK DRUGI
12:30 - Case study prezentacja działalności Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz dyskusja nad Planem działalności MROT na 2017 r.

13:10 - Case study prezentacja działalności Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - Iwona Krajewska - Prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

13:40 - Podsumowanie sejmiku turystycznego - Izabela Stelmańska Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM
 

14:00-15:00 Przerwa obiadowa w restauracji HOTELU SKANSEN

15:00-15:30 Wykwaterowanie

15:30 Zbiórka przy autokarze
Odjazd Autokaru do Warszawy

 Marta Milewska

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.