logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Nagroda "EKOpozytyw Mazowsza" dla MWM w Sierpcu - 25.10.2016 r.

2016-10-31

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu znalazło się w gronie laureatów III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA", otrzymując nagrodę w kategorii działalność edukacyjna. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 25.10.2016 r.
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu znalazło się w gronie laureatów III edycji konkursu "EKOpozytyw MAZOWSZA", otrzymując nagrodę w kategorii działalność edukacyjna. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 25.10.2016 r.

25 października 2016 r.  poznaliśmy laureatów III edycji konkursu "EKOpozytyw MAZOWSZA". Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. O tytuł "EKOpozytyw MAZOWSZA" w 10 kategoriach tematycznych rywalizowały instytucje z województwa mazowieckiego, które w opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. W konkursie oceniane były przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku. Kapituła Konkursowa, którą tworzą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu, przyznała 9 nagród głównych oraz 29 wyróżnień. Wśród laureatów znalazły się mazowieckie instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Jak powiedział Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Artur Dąbrowski: Nagradzamy najlepszych z najlepszych za 2015 rok.

Konkurs "EKOpozytyw MAZOWSZA" to forma podkreślenia współpracy pomiędzy Funduszem a beneficjentami, a także sposób wyróżnienia ich działalności. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizując swoją proekologiczną misję podkreśla, że finansowanie działań środowiskowych na Mazowszu jest uzależnione od zaangażowania społecznego. Aby zadania te mogły być realizowane potrzebne jest zarówno wsparcie finansowe funduszu, jak również zaangażowanie beneficjentów.

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie "EKOpozytyw MAZOWSZA", odbyła się w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu znalazło się w gronie laureatów konkursu, otrzymując nagrodę w kategorii działalność edukacyjna. Statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 odebrał Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Mirosław Augustyniak, Zbigniew Gołąbek, Mirosław Adam Orliński, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy i prezesi największych publicznych instytucji i przedsiębiorstw z terenu Mazowsza, kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie oraz beneficjenci nominowani w konkursie.

Inicjatywy edukacyjne, za których podejmowanie muzeum zostało nagrodzone, stanowią niezwykle istotny aspekt działalności instytucji. Dzięki pozyskiwanym z WFOŚiGW w Warszawie dotacjom możliwa jest organizacja konferencji, konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, czy tworzenie ścieżek edukacyjno - przyrodniczych. Działalność ta ma wielkie znaczenie w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży; ścieżki przyrodnicze zachęcają do poszerzania wiedzy z zakresu chronionych odmian roślin, natomiast konkursy mobilizują do zgłębiania metod recyklingu i stosowania selekcji odpadów codziennym życiu. Z kolei organizowane przez muzeum konkursy od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, a także pedagogów i instruktorów, którzy umiejętnie motywując zachęcają do udziału w rywalizacjach. To właśnie w ramach współpracy z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 było możliwe organizowanie tak wielu konkursów dla dzieci i młodzieży. Dzięki pozyskanym dotacjom ogłoszono cztery konkursy, w tym trzy plastyczne: "Barwy natury, barwy wsi", "Jesienny pejzaż wsi", "Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych" oraz fotograficzny "Cztery pory roku w skansenie". W wymienionych konkursach, w których łącznie wzięło udział 1456 osób, przyznano aż 132 nagrody (m.in. sprzęt komputerowy, turystyczny i sportowy, a także publikacje naukowe).

W minionym roku, dzięki dotacji z WFOŚiGW w Warszawie  powstała na terenie skansenu ścieżka ornitologiczna. Celem zajęć odbywanych w ramach ścieżki jest zapoznanie z różnorodnością zewnętrzną i bogactwem zachowań ptaków. Znajdujące się na trasie ścieżki altany informacyjne oraz tablice edukacyjne przedstawiające gatunki ptaków występujących na terenie skansenu i ich siedliska, służą poszerzaniu wiedzy. Ścieżka ornitologiczna jest miejscem praktycznej nauki takich przedmiotów szkolnych jak przyroda, biologia czy geografia.

Ubiegły rok był także czasem intensywnych prac zmierzających do poprawy stanu drzew znajdujących się na terenie skansenu. Dzięki uzyskanej dotacji wykonano zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne niemal 300 drzew na terenie skansenu. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynęło na ich stan zdrowotny i sanitarny, ale także na estetykę otoczenia oraz bezpieczeństwo.

Istotnym i wysoce pozytywnym przedsięwzięciem z punktu widzenia ekologicznego była realizacja zadania "Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół, stworzenie stref nektarodajnych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu". W ramach zadania zapewniono bezpieczne warunki życia i rozrodu dla wielu gatunków owadów zapylających. Zwiększenie bioróżnorodności drzew i krzewów nektarodajnych oraz wykonanie budek lęgowych spowoduje wzrost liczebności trzmieli i dzikich pszczół w rejonie.

W 2015 roku dzięki dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w muzeum zorganizowano konferencję naukową pt. "Realizacja i pielęgnacja parków, ogrodów i miejskich terenów zieleni w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu". Zamierzeniem konferencji było uwrażliwienie na potrzebę ochrony rodzimych odmian drzew i krzewów, a także przywracania odmian dawnych, niemal obecnie niespotykanych.

Jak wynika z opisanych działań, rok 2015 był czasem intensywnej współpracy z WFOŚiGW w Warszawie. Dzięki pozyskanym dotacjom realne było zorganizowanie wielu interesujących wydarzeń i ważnych przedsięwzięć popularyzujących ochronę środowiska naturalnego, skierowanych  do szerokiego grona odbiorców.
 


Tagi: Skansen Sierpc


Agnieszka Jezierska-Chalicka

Komentarze do artykułu: [1]


Szczu
2016-11-01 11:07:55 - Dobrze czytał
Administrator serwisu nie odpowiada za treść komentarzy
zamieszczonych na tej stronie przez internautów
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.