logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w miejscu pamięci na klasztornym murze - 27.11.2016 r.

2016-11-29

Ks. Michał Kiersnowski w czasie obrzędu poświęcenia tablicy
Ks. Michał Kiersnowski w czasie obrzędu poświęcenia tablicy

Tablicę odsłania Jerzy Wochowski, 27.11.2016 r.
Tablicę odsłania Jerzy Wochowski, 27.11.2016 r.

Uroczystości zakończył przemową Zdzisław Dumowski
Uroczystości zakończył przemową Zdzisław Dumowski

Złożenie kwiatów pod tablicą
Złożenie kwiatów pod tablicą

Liczna grupa wiernych, która w niedzielę 27 listopada przybyła do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP na sumę, uczestniczyła także w krótkiej i podniosłej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia nowej tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę bramy prowadzącej do ogrodu klasztornego opactwa sióstr benedyktynek. Miejsce to zostało w okresie II wojny światowej i niemieckiej okupacji uświęcone krwią kilkuset Polaków zamordowanych przez niemieckiego okupanta. Szczególne bestialstwo okazali Niemcy wobec więźniów, których nie zdążyli ani osądzić, ani ewakuować przed wejściem do Sierpca Armii Czerwonej. Tych 88 Polaków niemieccy strażnicy zamordowali 19 stycznia 1945 r.

Tragiczne zdarzenia  sprzed lat są wciąż obecne w pamięci mieszkańców Sierpca i Ziemi Sierpeckiej. Od końca lat 70. XX wieku przypominała o tym tablica umieszczona centralnie w zamurowanej bramie ogrodzenia opactwa. W 2016 r. wygląd tego miejsca był nie do zaakceptowania.

Jako pierwszy na ten stan rzeczy zareagował MKS Kasztelan. Uchwała Walnego Zebrania MKS Kasztelan z 15 kwietnia 2016 r. powołała Społeczny Komitet Renowacji MPN przy ul. Wojska Polskiego 28a.  Inicjatorem tej uchwały był Krzysztof Stręciwilk - wiceprezes Klubu. Skład Komitetu został podany do publicznej wiadomości. Za dostarczenie dokumentacji technicznej odpowiedzialni byli Lech Stasiak i Krzysztof Kośmider. Zebranie funduszy wziął na siebie Krzysztof Stręciwilk. Koordynacja prac Komitetu stała się  udziałem Zdzisława Dumowskiego.

Komitet spełnił swe zadanie. Projekt budowlany renowacji wykonał Jacek Chalicki. Druk napisów na nowej granitowej płycie i jej montaż jest dziełem sierpeckiej firmy kamieniarskiej Sławomira i Anny  Rabazińskich. Prace remontowe wykonała sierpecka spółka "Budexpol".

Renowacja Miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Wojska Polskiego 28a była możliwa dzięki dużej grupie sponsorów. Należą do nich  w kolejności alfabetycznej: Anna i Zbigniew Bednarscy, Agnieszka Bednarska, Anna i Robert Bieleccy, Janina i Janusz Biliccy, Bożena i Józef Chmielewscy, Ewa i Ireneusz Czarneccy,  Agata i Piotr Długokęccy, Aleksandra i Marcin Długokęccy, Dominika i Kamil Długokęccy, Maria i Józef Długokęccy, Bogumiła i Zdzisław Dumowscy, Dorota i Grzegorz Gańkowie, Marek Gąsiorowski, Joanna i Hubert Góralscy, Joanna i Rafał Kluskowie, Marek Kośmider, Stefan i Krzysztof Kośmidrowie, Irena i  Artur Krawczakowie, Barbara i Tadeusz Królowie, Krzysztof Kuskowski, Bożena i Jan Kuźniewscy, Jolanta i Wacław Lemanowiczowie, Izabela i Marcin Lewandowscy, Adam Lipiński, Eugeniusz Łobiński, Arkadiusz Łukowski, Miejski Klub Sportowy Kasztelan, Lilla i Mirosław Nadratowscy, Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Wielkim, Iwona i Jarosław Ociccy, Ognisko TKKF KUBUŚ - prezes Jakub Grodzicki, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, Elżbieta i Jarosław Perzyńscy, Krzysztof Rudowski, Sierpecki Bank Spółdzielczy, Anna i Andrzej Smykowscy, Grażyna i Stanisław Solkowie, Tadeusz Spychała, Elżbieta i Lech Stasiakowie, Teresa i Jerzy Stachurscy, Anna Stręciwilk, Jolanta i Krzysztof Stręciwilkowie, Krystyna i Wiesław Szczęśni, Iwona i Jacek Telesiewiczowie, Małgorzata i Zbigniew Trojanowscy, Małgorzata i Mariusz Wasowscy, Paweł Zdziarski, Piotr Zgorzelski - poseł, Elżbieta i Mariusz Żendarscy, Iwona i Paweł Żmijewscy.

Dzięki wymienionym osobom i instytucjom zamysł renowacji Miejsca Pamięci Narodowej przy Wojska Polskiego 28a przestał być inicjatywą jedynie środowiska działaczy sportowych wspieranych przez sierpeckich biznes, a nabrał prawdziwie charakteru społecznego.

Renowacja Miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Wojska Polskiego 28a została wprawdzie zakończona w przeddzień święta 11 Listopada, ale uroczyste odsłonięcie i poświęcenie nowej tablicy pamiątkowej nastąpiło 27 listopada.  Odsłonięcia tablicy dokonał Jerzy Wochowski, wnuk jednej z ofiar niemieckiego mordu dokonanego 19 stycznia 1945 r.,  Szczepana Ocickiego, aresztowanego przez Niemców za działalność konspiracyjną. Tablicę poświęcił i modlitwę za pomordowanych odmówił ks. Michał Kiersnowski. Odczytany został list posła Piotra Zgorzelskiego. Przewodniczący Komitetu, Zdzisław Dumowski, podziękował środowisku działaczy sportowych Kasztelana za inicjatywę, która znalazła tak szerokie zrozumienie społeczne. Podziękował wszystkim współpracującym przy realizacji zadania, jakiego podjął się Komitet, w tym siostrom benedyktynkom, a także harcerzom ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej, którzy wystawili wartę przy tablicy, oraz dyrektor SP2 - Hannie Kurcie. Podziękowania należały się też trębaczom z MMOD OSP, którzy odegraniem Hymnu państwowego i Hejnału sierpeckiego wzbogacili oprawę uroczystości.

Wiązanki kwiatów pod tablicą złożyli przedstawiciele Komitetu - Zdzisław Dumowski, Lech Stasiak i Krzysztof Stręciwilk, burmistrz Jarosław Perzyński wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Stachurskim i radnym Krzysztofem Rudowskim oraz Zarząd MKS Kasztelan z prezesem Hubertem Góralskim. Bezpieczeństwo uczestnikom uroczystości zapewniła sierpecka drogówka.

Komitet nie kończy swej pracy. Jako cel dodatkowy postawił sobie wydanie publikacji, która zbierałaby dostępne dokumenty oraz świadectwa dotyczące antypolskiej działalności Niemców w Sierpcu i Ziemi Sierpeckiej w latach 1939-1945. Nad takim opracowaniem pochylają się Michał Weber i Marcin Jędrzejak z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca. Promocja książki przewidziana pierwotnie na 19 stycznia 2017 r. będzie przesunięta z uwagi na rozszerzający się zakres opracowania. Apel  Komitetu do burmistrza i Rady Miejskiej  o finansowe wsparcie wydruku i oprawy książki spotkał się z pozytywnym odzewem. Komitet ma nadzieję, że podobny apel skierowany do Rady Powiatu za pośrednictwem Zarządu Powiatu spotka się także z przychylnością radnych powiatowych.
 Zdzisław Dumowski

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.