logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Zdzisław Dumowski 1953-2018

2018-05-14

Zdzisław Dumowski 1953-2018
Zdzisław Dumowski 1953-2018

Gratulacje od Andrzeja Olechowskiego dla Zdzisława Dumowskiego w związku z przyznaniem mu medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca", 2009 r.
Gratulacje od Andrzeja Olechowskiego dla Zdzisława Dumowskiego w związku z przyznaniem mu medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca", 2009 r.

Władze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.Od lewej: Jan Burakowski, Zdzisław Dumowski, Wiesława Stopińska, Jan Rzeszotarski.Kwiecień 2003 r.
Władze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.
Od lewej: Jan Burakowski, Zdzisław Dumowski, Wiesława Stopińska, Jan Rzeszotarski.
Kwiecień 2003 r.

Zdzisław Dumowski z żoną Bogumiłą
Zdzisław Dumowski z żoną Bogumiłą

Zdzisław Dumowski
Zdzisław Dumowski

Zdzisław Dumowski i Władysław Gąsiorowski, Rościszewo 28 września 2008 r.
Zdzisław Dumowski i Władysław Gąsiorowski, Rościszewo 28 września 2008 r.
Po raz kolejny w tym roku żegnamy ważną dla historii i kultury Sierpca postać. W poniedziałkowy poranek miasto obiegła wiadomość o nagłej śmierci Zdzisława Dumowskiego – burmistrza Sierpca w latach 1991-1995, regionalisty, polityka, społecznika, pisarza, publicysty, człowieka zaangażowanego w życie społeczno-kulturalne miasta i powiatu.

ZDZISŁAW DUMOWSKI urodził się 17 października 1953 roku w Sierpcu. W 1977 roku ukończył polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1978-1979 pracował jako instruktor w PSS Społem Oddział Toruń, a następnie, w latach 1980-1981, jako pracownik Teatru im. Wiliama Horzycy w Toruniu odpowiedzialny za kontakty ze środowiskami twórców i festiwale. W 1981 roku był redaktorem biuletynu informacyjnego "Wolne Słowo", wydawanego przez Zarząd Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" w Toruniu. Był współzałożycielem toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W stanie wojennym internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku (zwolniony 3 listopada 1982 r.). W latach 1984-1985 brał udział w kilku przedsięwzięciach wydawniczych toruńskiej podziemnej "Solidarności".

Po powrocie do Sierpca, w 1986 roku, rozpoczął pracę jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1. W latach 1990-1991 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu. W latach 1991-1995 był burmistrzem Sierpca. W tym czasie przeprowadził skutecznie kilka istotnych dla Sierpca inwestycji, takich jak budowa cmentarza komunalnego, budowa nawierzchni rynku koszykowego przy ulicy Prusa, dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, rozbudowa Ciepłowni Miejskiej, budowa ulicy Farnej, Jagiełły i Targowej, wykup od Gminy Sierpc gruntu pod wysypisko śmieci w Rachocinie i początek rozbudowy tegoż wysypiska. Wiele spośród jego poczynań miało charakter ponadlokalny, m.in. jako inicjator powołania w 1992 roku Związku Gmin Północnego Mazowsza, przyczynił się do przyspieszenia gazyfikacji przewodowej 27 gmin z czterech województw. W efekcie tych działań w kwietniu 1996 roku do Sierpca doprowadzono gaz (rok później także do Mochowa i Gozdowa). Był również inicjatorem powstania w Sierpcu krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym, której budowę zakończono w 1997 roku. Dzięki zaangażowaniu Zdzisława Dumowskiego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu otwarto Wydział Ksiąg Wieczystych, a miasto zyskało prawo do otwarcia drugiego notariatu.

Aktywne życie publiczne Zdzisława Dumowskiego nie ograniczało się jedynie do piastowania w latach 1991-1995 funkcji burmistrza. W latach 1990-1998, 2002-2006 i 2010-2014 działał jako radny miejski, zaś w latach 2002-2006 jako radny powiatowy. Był również delegatem na Sejmik Samorządowy Województwa Płockiego (1992-1994). W grudniu 2013 roku obchodził 15-lecie pracy w samorządzie miejskim, otrzymując z tej okazji pamiątkową paterę.

W latach 2003-2004 był dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Od 2004 roku pracował jako inspektor do spraw inwestycji i rozwoju w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, gdzie odpowiadał za zamówienia publiczne i prowadzenie inwestycji. Do wszystkich zajmowanych stanowisk podchodził z profesjonalnym przygotowaniem teoretycznym - jako absolwent podyplomowych studiów w dziedzinie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, regionalnych i szkolnych strategii rozwoju i zarządzania w edukacji, organizacji i ekonomiki zdrowia oraz funduszy unijnych.

Zasługującą na szczególne uznanie sferą aktywności Zdzisława Dumowskiego, przede wszystkim docenianą przez sierpeckie środowisko kulturalne jest jego działalność wydawnicza i publicystyczna. W 1999 roku zainicjował powstanie w Sierpcu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, którego głównymi celami było: rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do społeczności ziemi sierpeckiej, kształtowanie świadomości historycznej i kulturalnej odrębności ziemi sierpeckiej, integracja społeczno-kulturalna mieszkańców ziemi sierpeckiej. Jednym z przejawów działalności Towarzystwa stało się wydawanie książek. Pod prezesurą Zdzisława Dumowskiego ukazało się, 47 publikacji tematycznie związane z Sierpcem i ziemią sierpecką, autorstwa lokalnych pisarzy i publicystów. Działalność wydawnicza Towarzystwa była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pasji Zdzisława Dumowskiego, który słynął ze swojego uporu i konsekwencji w dążeniu do upragnionego celu. Jako wydawca podejmował się trudnego i często niewdzięcznego zadania poszukiwania sponsorów przyszłych publikacji. Otaczał troską swoich autorów, dopingował ich w trakcie powstawania kolejnych książek, był ich pierwszym recenzentem, służył swoim wieloletnim doświadczeniem, podsuwając uwagi i merytoryczne rozwiązania. Uczestniczył w całościowym procesie edytorskim książki, od rękopisu, po pierwszy wydruk drukarski. Dbał także o odpowiednią reklamę nowego wydawnictwa, organizując we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sierpcu, słynące z miłej atmosfery promocje kolejnych książek.

Za swoją działalność wydawniczą nominowany był dwukrotnie (w 2008 i 2009 roku) do tytułu "Sierpczanin Roku" i choć nie zdobył wyróżnienia, publikacje o których wydawanie zabiegał, były najlepszym dowodem na wielką pracę, którą wykonywał na rzecz sierpeckiej historii i kultury.

Z inicjatywy Zdzisława Dumowskiego przyznawany był w Sierpcu medal "Pro Domo Sua" im. Feliksa i Prokopa Sieprskich, promujący ludzi z pasją, zaangażowanych w pracę na rzecz lokalnej społeczności. W latach 2006-2012 medal przyznano siedmiu osobom.

W 2015 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej otwarto nowy szlak turystyczny im. Bartosza Paprockiego, upamiętniający wybitnego człowieka Renesansu, polskiego i czeskiego heraldyka i genealoga, związanego z ziemią sierpecką. Szlak prowadził z Sierpca od dworca PKP obok najważniejszych zabytków, jak renesansowe kościoły, XIX-wieczny ratusz, wykopaliska archeologiczne, które odsłoniły fundamenty sierpeckiego zamku, w kierunku Babca Piasecznego, Łukomia, Brysk, Gugołów, Starej Woli, gdzie urodził się Bartosz Paprocki, dalej przez Blizno do Szczutowa.

Zdzisław Dumowski był autorem publikacji "Jedna noc" (Sierpc 2003), gdzie utrwalił doświadczenia i przemyślenia z okresu, gdy był aktywnym działaczem "Solidarności". Zebrał i opracował również materiały do tomu "Obwód sierpecki Armii Krajowej: świadectwa i dokumenty" (Sierpc 2003). W latach 1997-1998 był jednym z pomysłodawców i realizatorów wydania dwóch tomów "Almanachu Sierpeckiego", w których zawarto świadectwa sierpczan - uczestników najważniejszych wydarzeń historycznych. W 2004 roku ukazały się "Łaski cudowne przy kościele sieprskim" Łukasza Paprockiego przetłumaczone z XVII-wiecznej grafii na współczesną przez Zdzisława Dumowskiego. Był współautorem opracowania "17 miesięcy. Narodziny wolności" w opracowaniu Barbary Konarskiej-Pabiniak. Książka traktowała o  historii pierwszej "Solidarności" w regionie płockim. Był jednym ze współautorów największego sierpeckiego sukcesu wydawniczego ostatnich lat - dwóch tomów książki "Ziemia sierpecka znana i nieznana. Informator historyczno-krajoznawczy" (T. 1: 2007, T. 2: 2015). Współpracował z prasą lokalną, publikując między innymi w "Sierpeckich Rozmaitościach", "Naszym Sierpcu", "Benedictusie", "Sierpeckiej Farze" i wielu innych periodykach. Od kwietnia 2011 roku prowadził blog internetowy, w którym opisywał przemyślenia na temat sierpeckiego życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Współpracował także ze stroną internetową Sierpc OnLine.

Za swą pracę uhonorowany m.in. odznakami: w 2000 r. Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz w 2009 r. Zasłużony dla Miasta Sierpca. W 2015 r. odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenie to otrzymał jako działacz antykomunistycznej opozycji z czasów Polski Ludowej.

Praca regionalistyczna, którą Zdzisław Dumowski wykonał na rzecz Sierpca, zwłaszcza w dziedzinie działalności wydawniczej jest wprost nieoceniona. Jego ciągłe dążenie do utrwalania dziejów Sierpca na kartach książek to wartość, którą podziwiają współcześni, ale szczególnie docenią przyszłe pokolenia sierpczan, które z nich czerpać będą wiedzę o przodkach i dziedzictwie kulturowym i historycznym Sierpca.

Zdzisław Dumowski zmarł nagle, 13 maja 2018 r.

Zdzisław Dumowski we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników
 Magdalena Staniszewska

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.