logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Marek Kośmider - Zasłużony dla Miasta Sierpca

2018-09-30

Marek Kośmider
Marek Kośmider

W piątkowe przedpołudnie 28 września 2018 r. w urzędzie Stanu Cywilnego w Sierpcu miało miejsce uroczyste wręczenie Medalu Zasłużony dla Miasta Sierpca dwóm osobom - historykowi Pawłowi Bogdanowi Gąsiorowskiemu i burmistrzowi Sierpca  w latach 1995-2014 Markowi Kośmidrowi.

Poniżej przedstawienie sylwetki Marka Kośmidra. Sylwetka P.B. Gąsiorowskiego w osobnym artykule.

MAREK KOŚMIDER - urodził się w 1950 r. w Koszalinie, syn wybitnego sierpeckiego chirurga Stefana Kośmidra, w latach 1995-2014 burmistrz miasta Sierpca, wcześniej naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Sierpcu, samorządowiec o jednym z najdłuższych staży pracy, radny Rady Miejskiej Sierpca w latach 1990-1994, radny Powiatu Sierpeckiego w latach 1998-2002.

Obejmując funkcję burmistrza miasta Sierpca za główne zadania uznawał zrównoważony rozwój miasta poprzez szybkie nadrobienie zapłodnień cywilizacyjnych.

Osiągnięcia w zakresie oświaty: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 o nowy pawilon dydaktyczny, generalny remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i rozbudowa tejże o nowy pawilon dydaktyczny, modernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej nr 2, modernizacja 4 placówek przedszkolnych, modernizacja, podłączenie ciepła i komputeryzacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej, termomodernizacja przedszkoli miejskich, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i modernizacja ogrzewania w 2005 r., budowa boisk i urządzeń sportowych przy tejże szkole, budowa Krytej Pływali w latach 1995-1998. Obiekt ten wyróżniony został w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Zaprojektowany i Wykonany Obiekt Sportowy w Polsce. Kolejna z wykonanych za kadencji Marka Kośmidra inwestycji to budowa Centrum Kultury i Sztuki wraz z kinem w 2012 roku (dofinansowane ze środków UE - około 8 mln złotych), utworzenie Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, zainicjowanie poszukiwań miejsca istnienia zamku sierpeckiego i rozpoczęcie prac wykopaliskowych w latach 2013-2014.

W zakresie infrastruktury miejskiej: budowa ponad 26 km wodociągów w różnych częściach miasta, budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa Miejskąiej Oczyszczalni Ścieków na potrzeby miasta i podmiotów gospodarczych, wybudowanie separatorów na wszystkich ujściach kanalizacji deszczowej, budowa ciągów kanalizacji deszczowej na ulicach Bobrowej, Żeromskiego i in., doprowadzenie ciepłociągu do szpitala w 1996 r., doprowadzenie centralnego ogrzewania do budynków komunalnych przy ul. Słowackiego 21 i 23, rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych o nieckę do utylizacji azbestu w latach 2007-2012 i ponowną nieckę do segregacji odpadów (ponad 10 mln dofinansowania z UE), wybudowanie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia z Bronowa-Zalesie do Sierpca i odcinka gazociągu średniego ciśnienia do Browaru w 2007 roku, a w następnych latach do Mleczarni i innych odbiorców. Na koniec 2014 r. w mieście było ponad 25 kilometrów gazociągów.

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: wybudowano schody przy Szkole Podstawowe nr 3 i drugie z ulicy Narutowicza do Parku im. Paciorkiewicza, renowacja Jeziórek, adaptacja budynku żłobka na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , modernizacja budynku i uruchomienie w nim magazynu żywności, stworzenie sierpeckiego TBS-u i budowa mieszkań na wynajem, uporządkowanie gospodarki mieszkaniowej, zakup budynku przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne, budowa Placu Europejskiego, modernizacja budynku Urzędu Miejskiego, oświetlenie kościoła szkolnego przy ulicy Płockiej, a w następnej kolejności kościoła św. Ducha, klasztornego i farnego, umocnienie skarpy Sanktuarium Matki Bożej, modernizacja oświetlenia na energooszczędne żarówki, rozbudowa oświetlenia miejskiego na nowych ulicach.

Komunikacja: udział miasta w budowie ronda na drodze krajowej nr 10, budowa ciągu pieszego między cmentarzami parafialnym i komunalnym, udział miasta w budowie odcinków jezdni i chodników dróg wojewódzkich, droga nr 560 - budowa odcinka ulicy Rypińskiej do ulicy Ziemiańskiej, droga nr 541 budowa odcinka od ulicy Piastowskiej za torami do ulicy Targowej, przebudowa skrzyżowań i ronda , sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulic Narutowicza z Konstytucji 3 Maja, Płockiej - Narutowicza - Piastowskiej, Jana Pawła II i Konstytucji 3 Maja, ul. Piastowskiej i Wiosny Ludów, budowa i modernizacja chodników wzdłuż ul. Płockiej, Piastowskiej i 11 Listopada,  na części ul. Kilińskiego. Budowa setek kilometrów chodników na ciągach komunikacyjnych ulic miejskich. Budowa i remont kilkudziesięciu ulic miejskich: Paderewskiego, Kolejowej, Mickiewicza, Staszica, Słowackiego, Tysiąclecia, Targowej, Kasztanowej, Braci Tułodzieckich, Wiosny Ludów, Reja, Broniewskiego, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Żwirki i Wigury, Jagiełły, Królewskiej, Zawiszy Czarnego, Warneńczyka, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Reymonta, Malinowej, Armii Krajowej , Parkingi przy Poczcie, naprzeciwko Urzędu Miejskiego, przy Liceum Ogólnokształcącym, przy basenie, kilka na ternie Spółdzielni Mieszkaniowej , przy CKiSz. Zatoki postojowe przy ulicach Piastowskiej i Zielonej.

Przez cały okres kadencji pozyskał na inwestycje miejskie 150 mln zł z czego połowa to dotacje z różnych źródeł - środki unijne, dotacje z Totalizatora, Ministerstwa Oświaty. Druga część to umarzalne od 30 do 50 proc. kredyty z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zrealizował projekty z programu Kapitał Ludzki: Kajakiem Po Inicjatywy Lokalne - 2010, Szansa na Lepszą Przyszłość dla Sierpeckich Przedsiębiorców 2010-2011, Otwórz się na Wiedzę 2010-2011, Sierpecki Piknik Naukowy 2011, Sierpeccy Badacze 2012-2013, Indywidualizacja Nauczania Kluczem do Sukcesu dla Sierpeckich Dzieci z klas I-III - 2013-2014, Aktywnie w Sierpcu 2011-2014. Projekty partnerskie: Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju Gospodarczego dla Powiatu Sierpeckiego 2011- 2013.

Był też inicjatorem wydania publikacji "Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej"  w 2003 r. oraz historii sierpeckich żydów w postaci książki "Gmina Sierpc" 2006, 2014 (wyd. 2).

Nagrody i wyróżnienia: Lider Przedsiębiorczości 2013 nadany przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wyróżnienie w konkursie Miasto Ludzi Przedsiębiorczych (organizowany w ramach Narodowego Programu Przedsiębiorczości), II miejsce w konkursie Mazowsze Pełne Dobrych Praktyk w kategorii Amatorski Film Krótkometrażowy pt. "Ziemia sierpecka  - obfitość możliwości", Gmina Fair Play 2006 i 2012, Nagroda I stopnia Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt sportowy w Polsce - basen pływacki. Wyróżnienie w IV edycji konkursu Firma na Medal, nagroda Inwestor Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych w 2003 r., wyróżnienie za oświetlenie kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu w konkursie Związku Pracodawców w Warszawie, redakcji Gazety Samorządu i Administracji, Srebrny Krzyż za Zasługi , Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrny Medal za Zasługi dla Policji , Medal za Zasługi dla Rozwoju Sportu Szkolnego.


Tagi: Marek Kośmider


na podst. wniosku W. Jaworowskiego, oprac. Magdalena Staniszewska

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.