logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online - Archiwum
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online - Archiwum

Równać szanse 2007- Grant dla sierpeckiego ogólniaka -06.12.2007

2007-12-24

Liceum Ogólnokształcące im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu wzięło udział w konkursie "Równać Szanse 2007 - Regionalny Konkurs Grantowy". Wśród 1724 projektów nadesłanych do konkursu przez różne organizacje, domy kultury i szkoły dofinansowanie otrzymało 127,a grant w wysokości 4900 zł otrzymał także sierpecki ogólniak na projekt pod tytułem " Dlaczego nie ja" przygotowany przez Zofię Froncek oraz Beatę Karpińską.

Pierwsze spotkanie i odbiór umów odbyło się w Warszawie 5 grudnia 2007 roku, kolejne dla koordynatorów projektu będzie już w styczniu 2008. Koordynatorzy projektu sierpeckiego ogólniaka musieli opracować pomysł poparty argumentami, gdzie należało zaznaczyć na jaki cel zostanie przeznaczone dofinansowanie. Realizując projekt uczniowie mają poznać reguły rządzące rynkiem pracy, uzyskają informacje o lokalnym rynku pracy, zapoznają się z podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy i marketingu. Pomimo, ze w powiecie sierpeckim wskaźnik bezrobocia jest bardzo duży i wiele osób nie widzi tu przyszłości, jest wiele przedsiębiorców, którzy postawili na samozatrudnienie, stworzyli własne firmy i dziś prężnie prosperują. Siedem firm podpisało deklaracje o współpracy w realizacji projektu. Właściciele z chęcią wyrazili zgodę, aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą. Dotyczy ona początków powstawanie firmy jej historii, formy organizacyjno-prawnej, sposobie działania , źródeł finansowania, marketingu, a także o problemach jakie napotykali na swojej drodze i jak sobie z nimi poradzili. Uczniowie zapoznają się ze stanowiskami pracy i odbędą mini staże. Dotacja ma być przeznaczona na wynagrodzenie osób, które będą prowadzić warsztaty z młodzieżą oraz na potrzebne w tym celu materiały szkoleniowe. Głównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych , a w tym wsparcie życiowego startu młodzieży przede wszystkim z terenów wiejskich. Młodzież w połowie realizacji projektu ma odbyć staż w zakładzie pracy w którym się będzie zajmować. Pozna konkretne stanowiska pracy. Po odbyciu stażu uczestnicy maja podzielić się zdobytą wiedzą z innymi uczniami na lekcjach szkolnych. Na zakończenie projektu jest przewidziana gala dla przedsiębiorców lokalnych, nie tylko tych uczestniczących w projekcie. Impreza dla społeczności lokalnej ma być z udziałem telewizji WOT oraz prasy Życia Sierpca oraz Tygodnika Płockiego- Zaprosimy do wzięcia udziału w gali władze lokalne, media oraz młodzież z innych sierpeckich szkół. Młodzież uczestnicząca bezpośrednio w projekcie przedstawi prezentacje multimedialne o firmach biorących udział w projekcie- Zaznaczają koordynatorzy szkolnego zadania-Uczestnicy gali otrzymają biuletyn. Sądzimy , że w ten sposób zachęcimy inne zakłady pracy do współpracy w podobny sposób i mamy nadzieję, ze nasze działania będą kontynuowane.

Nauczyciele będą realizować projekt w ramach wolontariatu. Na przykład szkolne warsztaty dziennikarskie będą prowadzić polonistka oraz nauczyciel przedsiębiorczości czy też ćwiczenia prowadzone przez pedagoga szkolnego lub warsztaty autoprezentacji u doradcy zawodowego. Nauczyciele będą poświęcać swój czas na realizację projektu nieodpłatnie. Według koordynatorów poprzez realizację projektu młodzież uświadomi sobie , że sukces jest zawsze możliwy, a swoją drogę życiową można odnaleźć tu, w Sierpcu w swojej małej ojczyźnie. Jak widać projekt Równać Szanse 2007 nie jest projektem odległym i każdemu stwarza szansę na realizację celów. Może śladem sierpeckiego ogólniaka pójdą także inne szkoły czy też organizacje z naszego terenu.Justyna Gabrychowicz

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.