logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online - Archiwum
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online - Archiwum

Noworoczne spotkanie członków sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Klubu Zasłużonych dla Miasta Sierpca - 17.01.2008 r.

2008-01-18

Uczestnicy spotkania w Ratuszu
Uczestnicy spotkania w Ratuszu

Zasłużeni dla Miasta Sierpca: Roman Michalski i Lech Żmijewski
Zasłużeni dla Miasta Sierpca: Roman Michalski i Lech Żmijewski

W budynku dawnego ratusza a obecnie Muzeum Wsi Mazowieckiej odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez sierpecki Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego. Honorowymi gośćmi spotkania byli: burmistrz Marek Kośmider, zastępca starosty Andrzej Twardowski wraz z radnym powiatowym Teodorem Zasadowskim, wójt gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski oraz członkowie Klubu Zasłużonych dla Miasta Sierpca. Szczególnym gościem wśród Zasłużonych był Roman Michalski (w tym roku kończy 100 lat), dyrektor sierpeckiego Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu w latach 1954-1968.

Głównym punktem programu spotkania był odczyt wygłoszony przez dr. Tomasza Kordala zatytułowany "Przeszłość ziemi sierpeckiej w świetle najnowszych badań archeologicznych". Dr Kordala jest archeologiem, muzealnikiem. W latach 1977-1982 odbył studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Archeologia Polski i powszechna. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Od 1982 r. pracuje w Muzeum Mazowieckim w Płocku pełniąc funkcję kierownika Działu Archeologii. Jego prace naukowo-badawcze koncentrują się wokół tematyki przeobrażeń kulturowych na północnym Mazowszu w okresie wczesnego średniowiecza. Dr Kordala jest autorem 50 prac naukowych, w tym 3 książek: "Płock w zaraniu dziejów", "Z dziejów badań archeologicznych na Mazowszu Płockim", "Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe". Badacz prowadzi także aktywną działalność popularyzatorską w zakresie historii i archeologii podczas licznych lekcji muzealnych, prelekcji oraz warsztatów.

W ostatnim czasie dr Tomasz Kordala prowadził prace wykopaliskowe na terenie gminy Gozdowo, w miejscowości Kurowo i Smorzewo. Podczas odczytu podzielił się ze słuchaczami swymi spostrzeżeniami, omówił liczne wykopaliska oraz przybliżył charakter badań archeologicznych na tym terenie. Odczytowi towarzyszył pokaz multimedialny oraz tematyczna ekspozycja. Dzięki temu goście spotkania mogli zobaczyć niektóre z wykopalisk, a wśród nich m.in.: siekiery, osełki, groty, a także kabłączki skroniowe, które stanowiły ozdobę głowy kobiecej w owym czasie. Uwaga i zasłuchanie zebranych, a nawet pytania do prelegenta świadczyły o zainteresowaniu przedstawioną tematyką.

Podczas spotkania w Muzeum członkowie sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego udzielili absolutorium dla Zarządu Towarzystwa oraz przyjęli ambitny plan pracy na rok 2008. Spośród wielu planowanych spotkań najważniejszym będzie zbliżający się jubileusz powstania sierpeckiego oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego. Intencja noworocznego toastu wygłoszonego przez gospodarzy spotkania: panią prezes oddziału dr Henrykę Piekarską oraz dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej Jana Rzeszotarskiego, były życzenia dla wszystkich zaproszonych gości. Bardzo pięknym gestem ze strony zapraszających było wręczenie zapowiedzianej noworocznej niespodzianki w postaci niedawno wydanej publikacji Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej: "Ziemia Sierpecka znana i nieznana". Ta wartościowa publikacja sierpeckich autorów spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem i ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Książkę otrzymali zarówno członkowie sierpeckiego oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, jak i członkowie Klubu Zasłużonych dla Miasta Sierpca.

W miłych nastrojach, z planami aktywnego uczestnictwa w dalszych działaniach Oddziału Towarzystwa zakończono tę naukowo-towarzyską imprezę, podczas której nie zabrakło pamiątkowych fotografii.Maria Wiśniewska

Komentarze do artykułu: brak komentarzy
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.