logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online - Archiwum
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online - Archiwum

Nagrody Burmistrza Miasta Sierpc - 17.06.2008 r.

2008-06-18

Nagrody Burmistrza zostały rozdane. Otrzymało je 14 wyróżnionych uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych oraz z kl. I-III gimnazjów w Sierpcu. Uroczyste wręczenie tych zaszczytnych nagród odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury w Sierpcu. W uroczystości wzięli udział między innymi uczniowie sierpeckich szkół wraz z dyrektorami i nauczycielami, rodzice wyróżnionych, a także burmistrz miasta Marek Kośmider oraz jego zastępca Zbigniew Leszczyński, reprezentujący Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie starszy wizytator Włodzimierz Majewski, radni Rady Miejskiej.

Zebranych powitała dyrektor Domu Kultury Ewa Wysocka, która na wstępie podkreśliła jak dużą rangę do wychowania młodzieży przywiązuje burmistrz miasta. Już po raz ósmy uczniowie sierpeckich szkół otrzymują Nagrody Burmistrza. Podstawowym kryterium jej otrzymania było uczęszczanie do klas od IV do VI w miejskiej szkole podstawowej- w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej, w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twarowskiego lub w I Prywatnej Szkole Podstawowej w Sierpcu albo do klas I - III gimnazjum w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika, w Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego albo też w I Niepublicznym Gimnazjum w Sierpcu, uzyskanie przynajmniej bardzo dobrej oceny końcowej z zachowania, uzyskanie przez ucznia udokumentowanego, co najmniej szczebla wojewódzkiego, wybitnego osiągnięcia artystycznego lub sportowego, promującego szkołę i miasto lub udokumentowanego wybitnego osiągnięcia w dowolnej dziedzinie wiedzy lub nauki, potwierdzonego w zewnętrznych konkursach lub olimpiadach. Wysokość Nagrody Burmistrza Miasta w tym roku wynosi 700 złotych wypłaconych w dwóch ratach miesięcznych.

Nagrody Burmistrza w tym roku otrzymali:

-Piotr Jakub Jaworski z I Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu, który kończy klasę drugą z wyróżnieniem za sprawą wzorowego zachowania i średniej ocen na poziomie 5,2. Reprezentował szkołę między innymi w konkursach na szczeblu miasta, powiatu i województwa. Został finalistą organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Olimpus, zdobywcą VII miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego Pingwin.

-Paulina Okraszewska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu w roku szkolnym 2007/2008 była uczennicą klasy VIb uzyskując średnią ocen 5,5 oraz wzorowe zachowanie. Przejawia uzdolnienia w zakresie matematyki, plastyki i muzyki. Z powodzeniem uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur uzyskując wynik bardzo dobry. W organizowanym w Sikorzu Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych zajęła V miejsce, została finalistką II etapu organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Olimpiady Matematycznej oraz laureatką konkursu Quiz wiedzy podatkowej przeprowadzonego w sierpeckim Urzędzie Skarbowym.

-Igor Mateusz Ikier - uczeń klasy IVb Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w mijającym właśnie roku szkolnym uzyskał średnią ocen na poziomie 5,1 oraz wzorowe zachowanie. Uczeń wielokrotnie brał udział w konkursach i turniejach odnosząc znaczące sukcesy. Został laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur oraz zwycięzcą Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego As IV-tych klas. Igor chętnie udziela się angażuje się w życie klasy i szkoły.

-Łukasz Chmielewicz – kończący za kilka dni swoją przygodę ze Szkołą Podstawową Nr 2 uczeń klasy VIb. Uzyskał ocenę wzorową z zachowania i średnią ocen na poziomie aż 5,6. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur uzyskał wynik bardzo dobry, natomiast w organizowanym w Sikorzu Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych zajął VI miejsce.

-Karolina Kraska – uczennica klasy VId ze Szkoły Podstawowej Nr 3. uzyskała doskonałą średnią ocen na poziomie 5,6 oraz wzorową ocenę z zachowania. Do jej największych sukcesów na przestrzeni ostatniego roku szkolnego należy zaliczyć: wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko – Planeta, wyróżnienie w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Mój las.

-Piotr Woźnicki uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 z imponującą średnią ocen 5,7 i wzorowym zachowaniem uczeń klasy Va, który w roku szkolnym 2007/2008 zajął:III miejsce w Miedzynarodowym Konkursie Matematycznym As 5-tych klas,VII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z matematyki Olimpus, II miejsce w sesji wiosennej oraz III miejsce w sesji zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego Olimpus.

-Kacper Wysocki ze Szkoły Podstawowej Nr 3 kończy klasę Va z doskonałą średnią ocen – 5,5 oraz z wzorowym zachowaniem. Uczestnicząc w licznych konkursach Kacper zajął: V miejsce w sesji wiosennej oraz IX miejsce w sesji zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Olimpus, XIV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Matematyki Olimpus, Wysoki wynik w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Oxford.

-Kinga Brodzińska z Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego uczennica wyróżniająca się wzorowym zachowaniem, dużym zaangażowaniem w życie szkoły oraz świetnymi wynikami w nauce potwierdzonymi uzyskaniem bardzo wysokiej średniej ocen w klasyfikacji rocznej – 5,75. Z powodzeniem uczestniczyła w licznych konkursach zajmując w nich wysokie lokaty. Do najważniejszych z nich należą: VIII miejsce w krajowej olimpiadzie przedmiotowej z j. angielskiego Olimpus i uzyskanie tytułu laureata, IX miejsce w krajowej olimpiadzie przedmiotowej z j. polskiego Olimpus i uzyskanie tytułu laureata.

Najwięcej nagród bo aż sześć przypadło Gimnazjum Miejskiemu. Otrzymali je:

-Marek Urbański - uczeń klasy IIIc osiągnął średnią ocen na poziomie 5,4 i odnotował szereg spektakularnych sukcesów. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć fakt zdobycia statusu: finalisty organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, laureata Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Bliżej Europy i związanej z tym wycieczki do Brukseli, współodkrywcy asteroidy w ramach Międzynarodowej Kampanii Poszukiwania Asteroid, Z egzaminu gimnazjalnego uzyskał aż 98 punktów na 100 możliwych do zdobycia.

-Justyna Tyburska – uczennica klasy IIIc przejawia szczególne uzdolnienia artystyczne. Świadczy o tym fakt prowadzenia zespołu tanecznego Impehous, w którym pełni funkcję choreografa. Dzięki pracowitości i wytrwałości odnotowała szereg sukcesów. Do najważniejszych należy: II miejsce w etapie wojewódzkim III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,I miejsce w kategorii zespół w I Powiatowym Konkursie Piosenki Agnieszki Osieckiej Zielono Mi.

-Krzysztof Buczyński –uczeń klasy IIIc interesuje się wieloma dziedzinami nauki, a w szczególności matematyką i językami obcymi. Rozwiązując zadania z różnych konkursów matematycznych wielokrotnie stosuje niekonwencjonalne sposoby. W kończącym się roku szkolnym Krzysztof odnotował na swoim kącie szereg sukcesów. Do najważniejszych należy zaliczyć: zajęcie III miejsca w finale organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku Konkursie Matematycznym Jagiellończyk oraz zajęcie I miejsca w finale organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.Ponadto Krzysztof został laureatem: Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Bliżej Europy, dzięki czemu uczestniczył w wycieczce do Brukseli, jest jednym z odkrywców asteroidy w ramach Międzynarodowej Kampanii Poszukiwania Asteroid, a gimnazjum kończy ze średnią ocen – 5,35.

-Karolina Frisztig – uczennica klasy IIIc przejawia szczególne predyspozycje w zakresie matematyki i fizyki, które pomogły jej w odniesieniu szeregu sukcesów. Najważniejsze spośród nich to: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur’2008,wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Orły-Stypendiada, II miejsce w finale organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, Ponadto uczennica uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Fizycznym Lwiątko, zaś gimnazjum kończy ze średnią ocen na poziomie 5,06.

-Monika Szpejna – uczennica klasy III i odniosła szereg sukcesów uczestnicząc w zawodach sportowych. Do najważniejszych należy zaliczyć zajęcie: IV-go miejsca w piłce ręcznej dziewcząt podczas Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Przasnyszu, II-go miejsca w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej dziewcząt, IV-go miejsca w Rejonowych Zawodach w Piłce Ręcznej dziewcząt,I-go miejsca w Powiatowych Zawodach w Piłce Koszykowej dziewcząt, uzyskała tytuł Młodzieżowego Sportowca Roku 2007 Miasta Sierpc.

-Patryk Jankowski - uczeń klasy IIIc odnotował w mijającym roku szkolnym szereg sukcesów w dziedzinie nauki, sportu i sztuk plastycznych. Do najważniejszych należy zaliczyć: status finalisty organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki, status finalisty w Konkursie Matematycznym Małachowiak organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Małachowskiego w Płocku,status finalisty w organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku Konkursie Matematycznym Jagiellończyk, zajęcie I miejsca w biegu rozstawnym 4x100 m podczas Mistrzostw Rejonu Płockiego, brał udział w konkursach przedmiotowych z matematyki, geografii i biologii. Kończy gimnazjum ze średnią ocen z przedmiotów – 5,33.

Burmistrz dla jednego z uczniów odnoszącego szczególne sukcesy w sporcie ufundował Nagrodę Specjalną. Otrzymał ją Mariusz Mirzejewski, uczeń klasy Ic Gimnazjum Miejskiego -jest zawodnikiem Klubu Sportowego Taekyon. Taekwondo trenuje od 7 roku życia. Jest posiadaczem stopnia mistrzowskiego w Taekwondo - 1 poom. Zdobył medale podczas licznych zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wielokrotnie otrzymywał nagrody dla najlepszego zawodnika turnieju w zawodach krajowych i międzynarodowych. Jest wielokrotnym Mistrzem Mazowsza w kategoriach juniorskich. W tym roku zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów Młodszych na Mistrzostwach rozgrywanych podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych. Jest członkiem kadry Mazowsza juniorów młodszych.

W przerwach między wręczaniem Nagród Burmistrza odbywały się prezentacje artystyczne uczniów z sierpeckich szkół.JG

Komentarze do artykułu: [7]


oleczka
2008-06-28 10:45:32 - dobrze ze dostal piotrek woznicki


Mama
2008-06-23 16:02:25 - Było ok. Ogarnęło mnie wzruszenie gdy spoglądałam na syna.


prawda
2008-06-21 19:38:40 - moim zdaniem powinno być wiecej wypisanych sukcesow..tyle ile podała szkoła do nagrody burmistrza...


uczeń
2008-06-21 15:09:45 - Znam osoby nagrodzone z gimka i wiem, że nie zostały tu wymienione wszystkie ich sukcesy. A szkoda!! Sukces Patryka Jankowskiego w Sikorzu, Krzyśka Buczyńskiego w Małachowiaku, Marka Urbańskiego w Kangurze itd.


PLUS
2008-06-21 14:55:30 - Uroczystość bardzo dobrze przygotowana, a najważniejsze że zdolne dzieci są wyróżniane. To przykład, że nie wszystko co czyni władza zasługuje na krytykę. Więcej takich proszę !!!!


mama
2008-06-18 20:22:31 - Byłam, widziałam i uważam, że to bardzo dobry pomysł i na dodatek dobrze wykonany. brawo dla burmistrza !!!


lis
2008-06-18 11:59:23 - Radnych to było dwoje!
Administrator serwisu nie odpowiada za treść komentarzy
zamieszczonych na tej stronie przez internautów
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.