logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Newsy Sierpc online
Komentarze | Dodaj własny komentarz Newsy Sierpc online

Monografia sierpeckiego szkolnictwa autorstwa Magdaleny Staniszewskiej - spotkanie autorskie - 29.05.2014 r.

2014-05-30

Magdalena Staniszewska w trakcie spotkania autorskiego podpisuje swoją najnowszą publikację, tym razem poświęconą historii sierpeckiego szkolnictwa, Miejska Biblioteka Publiczna, 29.05.2014 r.
Magdalena Staniszewska w trakcie spotkania autorskiego podpisuje swoją najnowszą publikację, tym razem poświęconą historii sierpeckiego szkolnictwa, Miejska Biblioteka Publiczna, 29.05.2014 r.

Licznie przybyła publiczność spotkania.
Licznie przybyła publiczność spotkania.

Spotkanie autorskie otworzyła dyrektor Biblioteki Miejskiej w Sierpcu, Maria Wiśniewska.
Spotkanie autorskie otworzyła dyrektor Biblioteki Miejskiej w Sierpcu, Maria Wiśniewska.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu przygotował dla Autorki nowej książki serię upominków.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu przygotował dla Autorki nowej książki serię upominków.


Gratulacje złożył także Magdalenie Staniszewskiej dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Jan Rzeszotarski.
Gratulacje złożył także Magdalenie Staniszewskiej dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Jan Rzeszotarski.

Pożółkłe fotografie, stare świadectwa z pietyzmem przechowywane w domowych szufladach i luźne wspomnienia z młodzieńczych lat - tyle pozostaje w naszych głowach po beztroskich latach szkolnego dzieciństwa i młodości. Po przemijających pokoleniach uczniów i nauczycieli przetrwa pamięć tylko wtedy, gdy pozostaną materialne ślady ich pracy i nauki - notatki, pisane wspomnienia, artykuły, biografie. Opracowaniem, usystematyzowaniem i fachowym komentarzem dotyczącym historii sierpeckiej edukacji od czasów średniowiecznych, zajęła się popularyzatorka kultury i historii Sierpca, miłośniczka dziejów miasta, Magdalena Staniszewska. W ubiegły czwartek, w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu promowała ona swoje najnowsze dzieło "Sierpeckie szkolnictwo i oświata od XIV wieku do pierwszej połowy XX wieku".

Licznie przybyłe grono gości i sympatyków sierpeckiej książnicy przywitała dyrektor placówki, Maria Wiśniewska, która nakreślając dzieje wydawanych przez kierowaną przez siebie placówkę, książek w serii "Biblioteka Sierpecka", płynnie przeszła do zaprezentowania postaci bohaterki wieczoru - Magdaleny Staniszewskiej.

Już jako kilkuletnia dziewczynka wydawała domowe czasopismo "Gazetka Domowa", w którym relacjonowała życie domu, szkoły, najbliższego otoczenia, publikowała wywiady przeprowadzane z najbliższymi osobami, prezentowała przepisy kulinarne oraz proponowała swoim czytelnikom rozrywkę w formie układanych przez siebie rebusów i krzyżówek. Dyrektor Biblioteki zaprezentowała uczestnikom spotkania zachowane do dziś egzemplarze owych "czasopism". Już wówczas przejawiały się skłonności Magdy do archiwizowania, utrwalania i publikowania faktów z otaczającego ją świata oraz swoiste chęci wydawnicze. Wydało to oczywiście dobry owoc, czego świadectwem było czwartkowe spotkanie w Bibliotece.

Magdalena Staniszewska po ukończeniu sierpeckiej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcącego podjęła naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kończąc studia w zakresie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Od 2006 roku pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie odpowiada za obsługę czytelników, jak i prowadzenie rozmaitych form promocji książki i czytelnictwa. Sierpczanie znają ją przede wszystkim z autorskiego programu emitowanego w TV Sierpc, pt. "Z Książką Za Pan Brat", gdzie rekomenduje najciekawsze publikacje książkowe polskiego rynku wydawniczego, a także popularyzuje książki ukazujące się w Sierpcu. Jest też autorką wielu artykułów popularnonaukowych oraz współautorką wystaw czasowych prezentowanych w bibliotecznej czytelni.

Zaprezentowana przez dyrektora placówki, autorka, zabierając głos przedstawiła ogólny zarys dotychczasowego piśmiennictwa o sierpeckim szkolnictwie, którego poziom, jak zauważyła - jest bardzo zróżnicowany. Obok wspomnień i nielicznych biografii nauczycieli, są pojedyncze wzmianki, wiele niepewnych informacji i stosunkowo sporo starych szkolnych fotografii, które u wielu sierpczan, w ich domowych archiwach, szczęśliwie się zachowały. Magdalena zauważyła potrzebę usystematyzowania wiedzy o historii sierpeckiego szkolnictwa i opracowując materiał już od 2010 roku stworzyła dzieło, które, co podkreśliła, może stać się punktem wyjścia dla dalszych badań i ustaleń na ten temat badawczy, który był dotychczas w sierpeckiej literaturze regionalnej traktowany nieco po macoszemu.

Zachęcając do lektury książki, Autorka przedstawiła kilka wybranych ciekawostek, nowo odkrytych, dotąd nieznanych, skrywanych przez niepublikowane dotychczas materiały i archiwalia. Goście usłyszeli m.in.: o sierpeckich akcentach szkolnych w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, o niezwykle ciekawym, XVII-wiecznym konflikcie o szkołę na wzgórzu Loret, czy o zabranych na zawsze z Sierpca starodrukach przez odwiedzającego przyklasztorną szkołę benedyktynek, słynnego językoznawcę Samuela Bogumiła Lindego.

Ogromną gratką dla miłośników historii miasta będzie rozdział z (w końcu!) uporządkowanymi i uzupełnionymi bogatymi materiałami, informacjami dotyczącymi szkolnictwa żydowskiego w przedwojennym Sierpcu. Jest to o tyle ważne, że do tej pory, w gąszczu niesprawdzonych informacji, przy enigmatycznie wydanej i wprowadzonej do sprzedaży słynnej "Księgi Pamięci Żydów Sierpeckich", wciąż brakowało ujednoliconej wersji tak ciekawego i ważnego dla dziejów miasta rozdziału jego historii. Magdalena Staniszewska w przystępny sposób przybliża w książce czytelnikowi zawiłości żydowskiego systemu oświaty, mieszającego się z wychowaniem religijnym, opowiadając tym samym o zwykłych ludziach, sierpczanach i miejscach, które dziś mieszkańcy naszego miasta na co dzień mijają.

Autorka opowiedziała o wielu innych odkrytych przez siebie nieznanych dotąd faktach z dziejów sierpeckiej oświaty ilustrując je prezentowanymi na rzutniku slajdami. Pod koniec prezentacji swojej książki, Magdalena podzieliła się kilkoma refleksjami, które zrodziły się jej podczas pisania biogramów sierpeckich nauczycieli. Miejsce w książce poświęciła tym, o których jeszcze wiele nie napisano, natomiast w czwartkowy wieczór przywołała postaci szczególnie jej 'bliskie': Lucjana Graczykowskiego, Marii Zaleskiej, Heleny Gutowskiej oraz Andrzeja Kołaczkowskiego, czy Pawła Rukuszewicza. Opowiedziała także o nieznanej dotąd postaci Jana Chmielewskiego i jego niezwykłym geście w stronę sierpeckiego szkolnictwa z 1911 roku.

W ciągu całego autorskiego wieczoru przewinęło się mnóstwo nazwisk osób, których praca na rzecz sierpeckiej oświaty, wydawała w kolejnych pokoleniach nowe owoce w postaci młodych ludzi rozpoczynających dorosłe życie. Praca i trud wkładany przez nauczycieli pozostawał w pamięci sierpczan, co skrzętnie udokumentowała i utrwaliła Magdalena Staniszewska, korzystając z mnóstwa relacji, zapisków czy wspomnień wielu nieżyjących już sierpczan. Powstało w ten sposób dzieło unikatowe - niejako dialog teraźniejszości z przeszłością. Praktycznie wszyscy opisani w książce nauczyciele (cezurą czasową, jaką postawiła sobie Autorka była połowa wieku XX.) już nie żyją, a wydarzenia w niej przywołane w dużej mierze nie zachowały się w komunikatywnej pamięci sierpczan. Daje więc ona możliwość poznania nieznanej części historii Sierpca, a zarazem dziejów ludzi, którzy tę historię tworzyli, a swoją pracą kształtowali kolejne pokolenia. Idąc dalej tym tropem, wśród wychowanków znów zdarzali się ci, którzy zdecydowali się nieść "kaganek oświaty" dalej - i tych, w nielicznej reprezentacji, ale jednak, dało się na sali w czwartkowe popołudnie zauważyć. Autorka pochwaliła inicjatywę Rady Miejskiej, która zapoczątkowała nadawanie nazw ulic w południowej części miasta nazwiskami zasłużonych dla sierpeckiej oświaty - mamy już ulicę Anny Piniarowicz i ks. Leona Pomaskiego. Wyraziła tym samym nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany, a sierpecka elita intelektualna sprzed prawie wieku doczeka się godnego uhonorowania w grodzie nad Sierpienicą.

Głos zabrali także goście, którzy gratulując i dziękując autorce za trud pracy włożony w udokumentowanie dziejów sierpeckiej oświaty, wyrazili swoje uznanie dla poziomu języka, jakim posługuje się Magdalena Staniszewska, a także atmosfery, jaka panuje na bibliotecznych promocjach wydawniczych. Swoje uznanie wyrazili m.in.: Hanna Kowalska, Kazimierz Czermiński, Zdzisław Dumowski i Andrzej Maszerowski.

Autorka podziękowała wielu osobom, bez których książka by nie powstała, podkreśliła również to, że utrwalanie dziejów Sierpca daje jej ogromną satysfakcję i radość, a temat sierpeckiego szkolnictwa nie uznaje za wyczerpany - wręcz przeciwnie - zaznaczyła, że książka ma być przyczynkiem do dalszych badań i poszukiwań, czemu pomagać ma praktyczny indeks osobowy na końcu książki. Magdalena podkreśliła, że wciąż jest otwarta na wszelkie przejawy zainteresowań tematem, że czeka na kolejne informacje, ciekawostki, materiały - nie wykluczyła, że mogą pojawić się kolejne odsłony dziejów sierpeckiej oświaty.

Po brawach i zakończeniu części oficjalnej spotkania, nadszedł czas na indywidualne gratulacje dla sierpeckiej Autorki. Po autograf ustawiła się długa kolejka chętnych, z którymi Magdalena Staniszewska z przyjemnością podejmowała dyskusje i odbierała zasłużone pochwały za podjęcie się dzieła napisania tej książki. Na gości czekały wyśmienite ciasta i owoce a kuluarowe rozmowy dotyczące wspomnień o sierpeckiej oświacie trwały jeszcze przez długi czas.

Ciekawość świata, miłość do Małej Ojczyzny i chęć zachowania wiedzy dla przyszłych pokoleń pozwoliły Magdalenie Staniszewskiej osiągnąć wyznaczony cel - utrwaliła obecny stan wiedzy o tak ważnym elemencie historii miasta, jakim były dzieje jego szkolnictwa. Jak pisał Jan Zamoyski - "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" - wydaje się, że Magdalena pisząc książkę zrobiła ukłon zarówno w stronę minionych pokoleń, jak i utorowała ścieżkę dla tych, którzy przyjdą po nas. Książka, jako materialny nośnik wartości i wiedzy pozostanie na zawsze świadectwem, a może i drogowskazem, jak wychować młode pokolenia, z jakich wartości czerpać najwięcej i na kim się wzorować, bo przykładów do naśladowania, wśród, co już można śmiało powiedzieć, legendarnych sierpeckich belfrów, Magdalena Staniszewska pokazała wiele. Gdyby każdy z dzisiejszych nauczycieli zapoznał się z bogatym życiem swoich poprzedników i wyciągnął z ich biografii jak najwięcej pozytywnych wartości, które wziąłby do serca - nie musielibyśmy martwić się o przyszłość kolejnych pokoleń sierpczan i Polaków.

Wieczór autorski uważam za jak najbardziej udany, książkę gorąco polecam, a autorce dziękuję za trud pracy, jaki włożyła, by utrwalić nam i kolejnym pokoleniom tak ważny element naszego wspólnego dziedzictwa.

Książkę Magdaleny Staniszewskiej "Sierpeckie szkolnictwo i oświata od XIV wieku do pierwszej połowy XX wieku " nabyć można w Czytelni Biblioteki Miejskiej.


 Zobacz galerię zdjęć dalej

Tagi: Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu | Magdalena Staniszewska


Tomasz Kowalski

Komentarze do artykułu: [2]


Hanna Kowalska
2014-05-31 08:14:48 - Jak zwykle spotkanie sympatyczne, merytoryczne , a wszystko za sprawą pani Magdaleny. Gratuluję i życzę wielu nowych pomysłów oraz takich wspaniałych dokumentów związanych z naszą małą Ojczyzną. Ostatnia książka pani Magdaleny jest mi szczególnie bliska , bo dotyczy moich spraw zawodowych, zmusza do refleksji, przypomina dawnych nauczycieli, Jeszcze raz serdeczne gratulacje przede wszystkim dla Autorki, ale nie tylko. Gratuluję również pani Dyrektor Biblioteki,że pomaga młodym, zdolnym pracownikom realizować swoje marzenia. Dziękuję wszystkim , którzy z życzliwością i troską zawsze odnoszą się do gości - jest to bardzo miłe i świadczy o kulturze tych, którzy w bibliotece i czytelni pracują. Dziękuję.


imperius
2014-05-30 23:54:36 - Podziwiam Panią Magdę nie tylko za książkę jest skromna sympatyczna ciesze się że w moim mieście są tacy ludzie :)
Administrator serwisu nie odpowiada za treść komentarzy
zamieszczonych na tej stronie przez internautów
Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.