Sierpeckie postacie historyczne - Rudowski Jakub
logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna


Sierpeckie postacie historyczne 
Powrót

Rudowski Jakub     (1872-07-14 – 1945-11-01)

przedsiębiorca-społecznik


Jakub Rudowski (1872-1945). Czołowy sierpecki przedsiębiorca z początku XX wieku.

W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku Sierpc aktywizuje się gospodarczo i kulturalnie. Na tych odcinkach trudno przecenić rolę Jakuba Rudowskiego.

Odziedziczoną po ojcu cegielnię, Jakub Rudowski rozbudował i unowocześnił. Jeszcze przed I wojną światową (1906r.) wybudował duży młyn parowy Ruiny młyna, wybudowanego przez Jakuba Rudowskiego.Młyn  spłonął w nocy 18/19 IX 2000 r., w wyniku podpalenia., który wyposażył w nowoczesne, szwajcarskie maszyny. Pod względem wielkości przemiału i jakości mąki młyn ten należał do przodujących na Mazowszu. Uruchomił jedną z pierwszych na Mazowszu elektrowni Budyynek dawnej elektrowni, wybudowanej w początkach XX w. przez sierpeckiego przemysłowca - Jakuba Rudowskiego., był właścicielem kaflarni i wielu gruntów w mieście i okolicy. W 1921 roku przekształcił młyn i elektrownię w spółkę akcyjnąAkcja Młyna Parowego i Elektrowni w Sierpcu z 1921 r. . Od młodości Jakub Rudowski bierze też niezwykle aktywny udział w pracach społecznych i patronuje wielu społecznym inicjatywom. Jest współorganizatorem i pierwszym prezesem Straży Ogniowej w Sierpcu (1900), przez dziesięciolecia żywo interesuje się jej działalnością i wspomaga finansowo. Jest twórcą i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Spółdzielczego "Rolnik"; grupującego ziemian, rolników i bogatych mieszczan zainteresowanych rozwojem gospodarczym regionu.

Jakub Rudowski żywo interesował się rozwojem oświaty i kultury. W 1906 roku był jednym ze współorganizatorów koła Polskiej Macierzy Szkolnej a w 1916 Męskiego Progimnazjum Humanistycznego. Tej szkole ofiarował w imieniu "Rolnika" wykupiony od Daniela Babeckiego z Lipna murowany budynek dawnego Kasyna Oficerskiego przy ulicy Płockiej 40 a następnie ofiarował cegłę na rozbudowę szkoły. Zorganizował w 1916 roku, wg innych źródeł w 1918, pierwsze w Sierpcu kino (ul. Płocka 25) Budynek, w którym od 1918 r. działało kino nieme należące do Jakuba Rudowskiego. hojnie wspomagał też parafię (np. cegła na budowę cmentarza) i kościół przyklasztorny.

Wielki kryzys gospodarczy na przełomie lat 20-tych i 30-tych osłabił pozycje przedsiębiorstw należących do Jakuba Rudowskiego. Nie zawsze też Jakub Rudowski był człowiekiem gospodarnym, lubił życie na "szerokiej stopie". Wszystko to spowodowało bankructwo jego firmy w latach 30-tych i wymuszoną sprzedaż młyna w 1938 roku. Ale pozostało wiele materialnych i niematerialnych śladów działalności tego niepospolitego człowieka.

Jan Burakowski


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.