Sierpeckie postacie historyczne - Tamowski Stefan
logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna


Sierpeckie postacie historyczne 
Powrót

Tamowski Stefan     (1902 – 1981)

Pierwszy profesjonalny artysta sierpecki


Przez szereg lat był jedynym w Sierpcu profe­sjonalnym artystą, z ukończonymi (w 1923 roku) studiami malarskimi na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwe­rsytetu Stefana Batorego w Wilnie. Do Sierpca przybył w 1931 roku, by wykonać polichromię w kościele św. Ducha, a ponieważ okazało się, że w sierpe­ckim gimnazjum poszukiwano nauczyciela rysunku, zdecydował się pozostać w mieście na dłużej. W ciągu kolejnych lat był nauczycie­lem gimnazjum i liceum ogólnokształcące­go. W czasie okupacji wraz z żoną przeprowadził się do Mieszczka, gdzie prowadził tajne nauczanie oraz tworzył kolejne obrazy. W 1949 roku na kilka lat opuścił Sierpc - został kierownikiem Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie. Po powrocie do miasta nad Sierpe­nicą kontynuował pracę pedagogiczną. Słynął z serde­cznego stosunku do uczniów. Uwrażliwiał młodzież na piękno otocze­nia, uczył ich tajników sztuki malarskie­j, rozwijał zainte­resowania artystyczne. Warto podkre­ślić, że kilku uczniów Stefana Tamowskiego osiągnęło spore sukcesy artystyczne­, jak uczeń Janusz Żłobecki, który zdobył w 1956 roku jedyny w dziejach Sierpca złoty medal w międzynarodowym konkursie malarstwa dziecięcego w Japonii. Kilku uczniów ukończyło również wyższe studia artystyczne­.

O tym jak ważną rolę w życiu kulturalnym Sierpca odegrał Stefan Tamowski świadczy jego spuścizna artystyczna. Wszechstronnie utale­ntowany twórca stworzył około dwudzie­stu polichromii, m.in. w kościołach św. Ducha w Sierpcu, farnym w Lipnie, kościołach parafialnych w Jeżewie, Rościsze­wie, Płoniawach, tworzył tablice pamiątkowe - m.in. tablicę w kamieniu upamiętniającą 650-lecie Sierpca. Najbardziej jednak znany był ze swojej twórczości malarskiej. Najczęstszym motywem akwareli i olejnych obrazów Stefana Tamowskiego były kwiaty, pejzaże, zabytki archite­ktury. Stworzył też wiele portre­tów, uwieczniał na płótnie widoki polskich miast. Inspiracją dla artysty był także Sierpc. Namalował m.in. klasztor, ratusz, liczne kamie­niczki, zabytkowy dworek "Kaszte­lanka", sierpecki rynek.

Prace Stefana Tamowskiego eksponowane były na około dwudzie­stu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Część obrazów trafiła również za granicę. Wystawy organizowane były, oprócz Sierpca, także w Warszawie­, Toruniu, Nałęczowie­, Opolu, Włocławku i innych polskich miastach. Artysta był bohaterem filmu i wielu artykułów w prasie­.oprac. Magdalena Staniszewska


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.