Irena Kulasińska


Historia

Lata dwudzieste, lata trzydzieste... (i wcześniejsze) - wspomnienia