logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Jeśli masz jakieś pytania, propozycje, sugestie odnośnie historycznych stron "Sierpc online" napisz do nas!
Tytuł
poprzednia strona
KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

Było to państwo utworzone 7 VII 1807 r. przez Napoleona I z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego (bez Gdańska, z którego utworzono Wolne Miasto) na mocy traktatu z Tylży. Jego władcą został król saski - Fryderyk I August.
Administracyjnie dzieliło się na 10 departamentów (poznański, kaliski, bydgoski, warszawski, płocki, łomżyński, radomski, krakowski, lubelski i siedlecki).
Sierpc wszedł w skład departamentu płockiego.
12 IX 1807 r., na wniosek Dyrektora Policji na sesji Komisji Rządowej, w Sierpcu utworzono magistrat, jako jeden z 18 w tym departamencie. W skład magistratu miasta weszło 5 osób: Józef Wróblewski - burmistrz , Czernowski - pisarz, Chrystowicz - kasjer oraz radni : JuralskiBistmer.
W lipcu 1808 r. burmistrz Sierpca, Józef Wróblewski został mianowany do władz departamentu płockiego, co może świadczyć o dużej roli miasta w ramach istniejącej administracji Księstwa Warszawskiego.

Księstwo Warszawskie przestało istnieć w 1815 na podstawie decyzji kongresu wiedeńskiego.
Z części Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie.

KRÓLESTWO KONGRESOWE Granice Królestwa Polskiego, powstałego 20 VI 1815 r. Wchodziło w skład Cesarstwa Rosyjskiego na zasadach autonomii.

Zwane było także Królestwem Polskim, Kongresówką (1815-1918).
Utworzono je w 20 VI 1815 r. po kongresie wiedeńskim jako państwo autonomiczne z ziem byłego Księstwa Warszawskiego (bez Poznańskiego, Bydgoskiego, Podgórza i okręgu krakowskiego). Połączone było unią personalną z Rosją - pierwszym królem Królestwa Polskiego był car Aleksander I.

Sierpc pozostał w powiecie mławskim, w województwie płockim. Władza wykonawcza w mieście należała do burmistrza. Od roku 1815 był nim Józef Hahn. Jego następcą przez szereg kolejnych lat był Walenty Kelch.
W 1837 r. Rosjanie zmienili nazwy województw na gubernie, zaś powiatów na obwody.
Autonomia Królestwa Polskiego została zlikwidowana w 1867 r., zaś samo Królestwo zwano odtąd Krajem Nadwiślańskim ("Priwislianskij Kraj") Kraj Nadwislański, powstały po zniesieniu autonomii Królestwa Polskiego w 1867 r.Polacy nadal uzywali nazwy Królestwo Polskie..
We wrześniu 1915 r. wojska niemieckie i austro-węgierskie wyparły z terenów Królestwa Polskiego siły rosyjskie. Utworzono na tych ziemiach Generalne Gubernatorstwo Warszawskie i Lubelskie.
5 XI 1916 r. władze Austro-Węgier i Niemiec zapowiedziały utworzenie z ziem okupowanych samodzielnego państwa polskiego, organizowano Polskie Siły Zbrojne, w XII 1916 r. powołano Tymczasową Radę Stanu, we wrześniu 1917 r. Radę Regencyjną.
W listopadzie 1918 r. ziemie Królestwa Polskiego weszły w skład Rzeczpospolitej Polskiej.


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.